Velkommen til Agder-Team Revisjon AS

Agder-Team Revisjon AS er et revisjonsfirma med kontor i Longum park. Selskapet startet opp i 2000 og har en rekke kunder hovedsaklig i Aust-Agder.
Selskapet eies og drives av Inge Vidar Frivoll, Torbjørn Sundsdal, Lars Petter Bugge Solheim og Kenneth Sandvik Holst.
Vi er åtte ansatte, og tilbyr tett oppfølging av våre kunder med rask responstid og direkte kontakt med utøvende og oppdragsansvarlig revisor.

Vi håndterer i hovedsak:

  • Revisjon
  • Avgiftsrådgivning
  • Årsoppgjørsbistand
  • Rådgivning ved generasjonskifte
  • Etablering av virksomheter
  • Omdannelse av virksomheter
  • Fusjon / Fisjon
  • Budsjettering
  • Kurs for små og mellomstore bedrifter.

Kontakt oss

Vi er medlemmer av Den norske Revisorforening.