Ansatte

Kurt Stormyr
Registrert revisor. Tidligere arbeidet i KPMG, Ernst & Young og egen revisjonsvirksomhet.

Kenneth Sandvik Holst
Registrert revisor. Tidligere arbeidet
i Ernst & Young.
Torbjørn Sundsdal
Registrert revisor. Tidligere arbeidet i Ernst & Young og
egen revisjonsvirksomhet

Margreta S. Voie
Revisor. Tidligere arbeidet
i Ernst & Young og APL.
Inge Vidar Frivoll
Registrert revisor. Tidligere arbeidet i Ernst & Young og Den Norske Bank.


Frode Aanonsen
Registrert revisor. Tidligere arbeidet i PricewaterhouseCoopers.
Lars Petter Bugge Solheim
Registrert revisor. Tidligere arbeidet i Ernst & Young.