Kurs

Litt om kursene

Agder-Team Revisjon AS har arrangert kurs i fem år, og vil også arrangere nye kurs høsten 2017. Foreløpig er ikke tema bestemt, men det vil bli klart i juni 2017. Når programmet er klart, vil det bli sendt ut invitasjoner.

Spesialtilbud til de store regnskapskontorene:

Hvis det er 10 stk., eller flere deltakere fra samme regnskapskontor, har vi mulighet for å holde kurset i deres lokaler på dagtid. Kurset holdes fortrinnsvis på høsten. Ta kontakt for tilbud.


Velkommen på kurs hos Agder-Team Revisjon AS.


Kontaktperson for kurs er:

Frode Aanonsen
E-post: frode.aanonsen@teamrevisjon.no