Kurs

Invitasjon til kurs innen FINANSREGNSKAP.

For 6. gang inviterer Agder-Team Revisjon AS til kurs. Kursene høsten 2017 er:

Tirsdag, 26. september 2017

kl. 17.00 - 20.30:

Finansregnskap - Del I

Tirsdag, 24. oktober 2017

kl. 17.00 - 20.30:

Finansregnskap - Del II


Sted:
Kursene holdes i auditoriet tilknyttet våre lokaler i Longum Park. Ved E18 øst for Harebakken står det «Agderparken Longum» på veiskiltet.

Pris: Kroner 1 100,- pr. deltaker pr. kurskveld. Dersom det deltar tre eller flere fra samme firma er deltakeravgiften kroner 900,- pr. deltaker. Dette inkluderer kursdokumentasjon, kursbevis og en enkel servering (pizza) ca. kl. 17.45. Det legges opp til en ½ times matpause og at kursene skal gi godkjent tid i henhold til krav om etterutdanning for autorisert regnskapsfører og for revisor.

Litt om kursene

Kursene er vurdert til sammen å gi 7 timer «Finansregnskap», og man kan delta på kun en av kveldene. Utvalgte deler innenfor emnet vil bli presentert. Vi foretar dette utvalget basert på vår erfaring og vil forsøke å gjøre kursene så effektive og praktiske som mulig. I tillegg til foreleserne vil det også være representanter fra vårt firma til stede for å kunne veilede og svare på spørsmål mv. Kursdokumentasjonen sendes ut i god tid før kursene.


FinansregnskapDel I

Aktuelle straffesaker vedr. brudd på regnskapslovene ved advokat Rune Skomakerstuen

Estimater og Analyser

Prosjektregnskap


FinansregnskapDel II.

Ny regnskapslov

Konsernbidrag

Hvitvaskingsreglene


Foreleser begge kveldene: Registrert revisor og autorisert regnskapsfører Frode Aanonsen, men også andre ved kontoret vil undervise om enkelte emner. Advokat Rune Skomakerstuen vil være med under Del 1. Kursvurdering pr kveld: 3,5 time innenfor «Finansregnskap» for regnskapsførere og «annet» for revisorer.

Spesialtilbud til de store regnskapskontorene:

Hvis det er 10 stk., eller flere deltakere fra samme regnskapskontor, har vi mulighet for å holde kurset i deres lokaler på dagtid. Kurset holdes fortrinnsvis i løpet av oktober og november. Ta kontakt for tilbud.

Påmelding:

Påmelding skjer til undertegnede, fortrinnsvis pr. e-post til frode.aanonsen@teamrevisjon.no med angivelse av fullt navn, e-post adresse og regnskapskontor/arbeidsgiver for hver enkelt deltaker. Antall plasser er begrenset og påmelding blir registrert i den rekkefølge de mottas. Kursene vil også bli annonsert på vår hjemmeside www.teamrevisjon.no.


Påmeldingsfrister:

* 18. september for kurskvelden den 26. september

* 16. oktober for kurskvelden den 24. oktober

Det er begrenset antall plasser, vær derfor tidlig ute med påmeldingen.

Kurs i GRFS

Det er også en mulighet å få et 7 timers kurs i GRFS. Kurset som Agder-Team Revisjon AS holdt i 2016 kan holdes ute på det enkelte regnskapskontoret. Ta kontakt hvis det er av interesse.


Velkommen på kurs hos Agder-Team Revisjon AS.


Kontaktperson for kurs er:

Frode Aanonsen
E-post: frode.aanonsen@teamrevisjon.no