Kurs

Invitasjon til kurs innen SKATT OG AVGIFT.

For 7. gang inviterer Agder-Team Revisjon AS til kurs. Kursene høsten 2018 er:

Tirsdag, 25. september 2018

kl. 17.00 - 20.30:

Skatt og avgift - Del I

Tirsdag, 23. oktober 2018

kl. 17.00 - 20.30:

Skatt og avgift - Del II


Sted:
Kursene holdes i auditoriet tilknyttet våre lokaler i Longum Park. Ved E18 øst for Harebakken står det «Agderparken Longum» på veiskiltet.

Pris: Kroner 1 100,- pr. deltaker pr. kurskveld. Dersom det deltar tre eller flere fra samme firma er deltakeravgiften kroner 1 000,- pr. deltaker. Dette inkluderer kursdokumentasjon, kursbevis og en enkel servering (pizza) ca. kl. 17.45. Det legges opp til en ½ times matpause og at kursene skal gi godkjent tid i henhold til krav om etterutdanning for autorisert regnskapsfører og for revisor.

Litt om kursene

Kursene er vurdert til sammen å gi 7 timer «Skatt og avgift». Det er valgtfritt om man ønsker å delta på en eller begge kveldene. Utvalgte deler innenfor emnet vil bli presentert. Vi foretar dette utvalget basert på vår erfaring og vil forsøke å gjøre kursene så effektive og praktiske som mulig. I tillegg til foreleserne vil det også være representanter fra vårt firma til stede for å kunne veilede og svare på spørsmål mv. Kursdokumentasjonen sendes ut til alle påmeldte før kursene.


Temaene er:

Skatt og avgift- Del I

Eiendomsskatt næringsbygg ved advokat Rune Skomakerstuen

Formueskatt fast eiendom næringsbygg ved advokat Rune Skomakerstuen

Praktisk til næring til eiendomsskatten (Hvordan gjør jeg dette?)

Skatt og avgift- Del II

Dokumentasjonskrav ved momsfradrag

Skattemessig/regnskapsmessig behandling av driftsmidler, spesielt knyttet til eiendom

Her vil det komme 1 eller 2 temaer til som ikke er klarlagt enda

Advokat Rune Skomakerstuen vil være med under Del 1.

Under del 2 vil flere fra Agder-Team Revisjon AS stå for undervisningen.

Kursvurdering pr kveld: 3,5 time innenfor «skatt og avgift» for regnskapsførere og for revisorer.

Påmelding:

Påmelding skjer til undertegnede, fortrinnsvis pr. e-post til frode.aanonsen@teamrevisjon.no med angivelse av fullt navn, e-post adresse og regnskapskontor/arbeidsgiver for hver enkelt deltaker. Antall plasser er begrenset og påmelding blir registrert i den rekkefølge de mottas. Kursene vil også bli annonsert på vår hjemmeside www.teamrevisjon.no.

Påmeldingsfrister:

* 18. september for kurskvelden den 25. september

* 16. oktober for kurskvelden den 23. oktober

Det er begrenset antall plasser, vær derfor tidlig ute med påmeldingen.

Kurs i GRFS

Det er også en mulighet å få et 7 timers kurs i GRFS. Kurset som Agder-Team Revisjon AS holdt i 2016 kan holdes ute på det enkelte regnskapskontoret. Ta kontakt hvis det er av interesse.

Velkommen på kurs.