Tjenester

  • Revisjon
  • Årsoppgjørsbistand
  • Skatterådgivning
  • Avgiftsrådgivning
  • Mva for frivillige organisasjoner, barnehager etc.
  • Etablering av virksomheter
  • Omdannelse av virksomheter
  • Fusjon/fisjon
  • Rådgivning ved generasjonsskifte
  • Budsjettering