Årsoppgjørsbistand

Vi bistår med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer både for egne revisjonskunder og selskap som ikke er revisjonspliktige. For ikke-revisjonspliktige selskap tilbyr vi i tillegg avstemming og dokumentering av regnskapets balanse i tråd med gjeldende regnskapslovgivning.