Budsjettering

Utarbeidelse av budsjetter kan ofte være nyttig for å vurdere virksomhetens økonomiske evner fremover i tid. I tillegg er dette dokumenter som ofte kreves av banker i forbindelse med finansiering av virksomheter og investeringer. Som nevnt tidligere har vi lang erfaring med revisjon innenfor segmentet små og mellomstore bedrifter. Basert på denne erfaringen, samt informasjon og møter med deg som kunde, har vi gode forutsetninger til å kunne utarbeide budsjetter ment for kundens behov.