Etablering og omdannelse av virksomheter

Etablering av virksomheter

Vi har spisskompetanse på rådgivning og teknisk utarbeidelse av dokumentasjon i forbindelse med nyetablering av virksomheter. Dette gjelder nyetablering både med kontantinnskudd eller innskudd i form av andre eiendeler enn penger. Teknisk utarbeidelse innebærer å utarbeide all nødvendig dokumentasjon som er påkrevd i forbindelse med nyetableringer, blant annet stiftelsesdokumenter, vedtekter, protokoller, åpningsbalanse, aksjonæravtale og samordnet registermelding, basert på informasjon fra oppdragsgiver. Rådgivning i denne forbindelse om hvordan man bør organisere seg er også sentralt innenfor vårt fagfelt.

Omdannelse av virksomheter

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig for enkeltpersonforetak, deltakerlignede selskap eller norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) å omdanne til aksjeselskap. Vi tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med denne type omdannelser, nødvendige revisorbekreftelser og teknisk utarbeidelse av nødvendige dokumenter knyttet til denne type omdannelser.