Fusjon/fisjon

Vi har lang erfaring med rådgivning og bistand knyttet til restruktureringer, konserndannelser og fusjon og fisjon av aksjeselskap. Eier du et aksjeselskap og ønsker å spre risikoen i virksomheten, eller å etablere en holdingstruktur, har vi høy kompetanse på dette området.