Mva for frivillige organisasjoner, barnehager mv.

Vi har lang erfaring med bistand knyttet til merverdiavgiftskompensasjon for barnehager, privatskoler og idrettslag. I tillegg har vi gode kunnskaper om muligheter og fremgangsmåte for frivillige organisasjoner til å få refundert merverdiavgift.