Rådgivning ved generasjonsskifte

Selv om arveavgiften ble avskaffet i 2014, finnes det fremdeles flere aktuelle problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med et generasjonsskifte. Vår anbefaling er å være tidlig ute for å posisjonere seg i forbindelse med arv og eventuelt testamente, ettersom det i flere tilfeller kan være utfordrende å gjennomføre en ønsket fordeling av arvegodset etter arvlaters bortgang.