Revisjon

Vi har lang erfaring innen revisjon av små og mellomstore foretak innenfor et bredt spekter av bransjer. Vi foretar revisjon hovedsakelig for aksjeselskap og stiftelser, men også for øvrige typer selskapsformer. Revisjonsarbeidet vårt dreier seg i hovedsak om årsoppgjørsrevisjon av finansregnskap, men vi utfører også revisjon og bekreftelser av perioderegnskap, enkeltstående regnskapsoppstillinger og prosjektregnskap.